Regulamin Napraw Gwarancyjncyh RICOH / Pentax

1. Dostarczenie sprzętu do Serwisu Opto-Technika Sp. z o.o. oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Usług.

2. Przed skierowaniem sprzętu do naprawy Gwarancyjnej, Ricoh Polska Sp z o.o. zaleca skorzystanie z telefonicznej linii wsparcia technicznego: 0 801 822 802

3. Naprawy gwarancyjne sprzętu fotograficznego Ricoh i Pentax objętego ważną gwarancją:
- firmy Ricoh Polska Sp. z o. o.
- firmy Apollo Electronics Sp. z o. o.
- europejską gwarancją Pentax
- gwarancją otrzymaną w sklepie bezcłowym

4. Sprzęt może być skierowany do naprawy gwarancyjnej po spełnieniu następujących warunków:
- sprzęt został poprawnie zarejestrowany na stronie https://gwarancja.ricoh.pl,
- okazany został dowód zakupu urządzenia (faktura zakupu lub paragon fiskalny),
- okazana została ważna Karta Gwarancyjna,
- usterka nie wynika z niewłaściwej obsługi sprzętu.

5. Naprawa gwarancyjna może ulec wydłużeniu, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia z zagranicy podzespołów niezbędnych do naprawy lub konieczna będzie wysyłka sprzętu poza granice Polski (do Europejskiego Centrum Naprawczego).

6. Naprawy odpłatne realizowane są wyłącznie w imieniu Opto-Technika Sp. z o.o. W celu wykonania odpłatnej naprawy sprzętu, konieczne jest zaakceptowanie wstępnego kosztorysu naprawy. Realizacja naprawy odpłatnej może skutkować utratą uprawnień wynikających z Gwarancji. Po ukończonej naprawie odpłatnej Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty zgodnie z kwotą zaakceptowaną w kosztorysie lub określoną przy przyjęciu sprzętu. Odbiór sprzętu po naprawie następuje po okazaniu dokumentu zlecenia naprawy bądź dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (paszport, prawo jazdy). W przypadku płatności przelewem odbiór lub wysyłka sprzętu jest możliwa dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie. Naprawy odpłatne nie są objęte Gwarancją Ricoh Polska Sp. z o.o.

7. Konserwacje sprzętu, wynikające z jego specyfiki użytkowania, realizowane są odpłatnie przez Opto-Technika Sp. z o.o. na podstawie indywidualnej wyceny. Usługi konserwacyjne nie są objęte Gwarancją Ricoh Polska Sp. z o.o.

8. Opto-Technika Sp. z o.o. zapewnia bezpłatną przesyłkę sprzętu do serwisu oraz przesyłkę zwrotną dostępną po prawidłowym wypełnieniu formularza „Wysyłka sprzętu do naprawy” W takim przypadku sprzęt zostanie odebrany przez kuriera firmy GLS na podstawie uprzednio zdefiniowanego listu przewozowego, którym będzie dysponował kurier. Odbiór przesyłki przez kuriera odbywa się najczęściej w terminie do 2 dni roboczych kalkulowanych od dnia wypełnienia formularza „Wysyłka sprzętu do naprawy”.

9. Sposób przygotowania przesyłki:
- Sprzęt powinien być zapakowany starannie, wraz z akcesoriami, najlepiej w fabrycznym opakowaniu.
- Do przesyłki należy dołączyć dane kontaktowe oraz szczegółowy opis usterki wypełniając przygotowany w tym celu formularz.
- Do przesyłki należy załączyć Kartę Gwarancyjną i kopię dowodu zakupu.
- Jeżeli sprzęt wysyłany jest z "fabrycznymi" akumulatorami lub bateriami, należy zapakować je oddzielnie w taki sposób, aby zabezpieczyć styki przed zwarciem (torebka foliowa, pudełko plastikowe lub kartonowe bez metalowych elementów). Uwaga: Zwarcie styków akumulatora może spowodować pożar!

10. Sprzęt powinien zostać odebrany w terminie do 30 dni od momentu wysłania zawiadomienia o odbiorze, po tym okresie zostaną naliczane koszty składowania w wysokości 20 zł/dobę. W przypadku przekroczenia kwoty 5000 zł za składowanie, zleceniodawca przeniesie prawo własności sprzętu na Opto-Technika Sp. z o.o. natomiast serwis Opto-Technika Sp. z o.o. oraz Ricoh Polska Sp. z o.o. nie będzie zgłaszał roszczeń odnośnie składowania sprzętu od zleceniodawcy.

11. Opłaty dodatkowe:
Klient zostanie obciążony kwotą 50zł jeżeli nie odbierze przesyłki ze sprzętem z serwisu Opto-Technika Sp. z o.o. Standardem dostawy są dwie próby doręczenia przesyłki. Po dwóch nieudanych próbach doręczenia przesyłka ze sprzętem zostaje zwrócona do nadawcy tj. Opto-Technika Sp. z o.o.
Klient zostanie obciążony kwotą 40zł za wysyłkę zwrotną w przypadku, kiedy sprzęt zostanie przesłany bezpodstawnie do serwisu Opto-Technika Sp. z o.o. Za bezpodstawne przesłanie sprzętu do serwisu Opto-Technika Sp. z o.o. uważane będą między innymi roszczenia wynikające z niewłaściwej obsługi sprzętu, braku wiedzy lub nieprawidłowego działania wynikającego ze stosowanych akcesoriów (np. niewłaściwe ogniwa, uszkodzona karta pamięci itp.).

12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE koniecza jest zgoda na przetważanie danych osobowych w celu świadczenia informacji oraz wykonywania usług związanych z obsługą serwisową sprzętu fotograficznego i video, a w przypadku realizacji wysyłki dodatkowo zgoda na na powierzenie dalej przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań wynikających z Umowy Serwisowej.