Dostarczenie Do Naprawy Aparatu Fotograficznego

Opto-Technika

Dostarczenie osobiste:

1. Prosimy o niezabieranie ze sobą zbędnych akcesorii tj. pudełek, dokumentów (gwarancje, instrukcje, oprogramowanie), ładowarek, kart pamięci. Wyjątek stanowi sytuacja gdy akcesoria mają bezpośredni związek z usterką (np. aparat nie czyta karty pamięci - prosimy o dostarczenie jej razem z aparatem).

2. Jeżeli sprzęt dostarcza osoba trzecia, prosimy o przekazanie tej osobie informacji o usterce oraz swoje dane kontaktowe. Sugerujemy aby posłużyć się formularzem zamieszczonym poniżej. Prosimy wypełniać rubryki na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.