Regulamin Napraw Gwarancyjncyh RICOH / Pentax

1. Dostarczenie sprzętu do Serwisu Opto-Technika Sp. z o.o. oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Usług.

2. Przed skierowaniem sprzętu do naprawy Gwarancyjnej, Ricoh Polska Sp z o.o. zaleca skorzystanie z telefonicznej linii wsparcia technicznego: 0 801 822 802

3. Naprawy gwarancyjne sprzętu fotograficznego Ricoh i Pentax objętego ważną gwarancją:
- firmy Ricoh Polska Sp. z o. o.
- firmy Apollo Electronics Sp. z o. o.
- europejską gwarancją Pentax
- gwarancją otrzymaną w sklepie bezcłowym

4. Sprzęt może być skierowany do naprawy gwarancyjnej po spełnieniu następujących warunków:
- sprzęt został poprawnie zarejestrowany na stronie https://gwarancja.ricoh.pl,
- okazany został dowód zakupu urządzenia (faktura zakupu lub paragon fiskalny),
- okazana została ważna Karta Gwarancyjna,
- usterka nie wynika z niewłaściwej obsługi sprzętu.

5. Naprawa gwarancyjna może ulec wydłużeniu, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia z zagranicy podzespołów niezbędnych do naprawy lub konieczna będzie wysyłka sprzętu poza granice Polski (do Europejskiego Centrum Naprawczego).

6. Naprawy odpłatne realizowane są wyłącznie w imieniu Opto-Technika Sp. z o.o. W celu wykonania odpłatnej naprawy sprzętu, konieczne jest zaakceptowanie wstępnego kosztorysu naprawy. Realizacja naprawy odpłatnej może skutkować utratą uprawnień wynikających z Gwarancji. Po ukończonej naprawie odpłatnej Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty zgodnie z kwotą zaakceptowaną w kosztorysie lub określoną przy przyjęciu sprzętu. Odbiór sprzętu po naprawie następuje po okazaniu dokumentu zlecenia naprawy bądź dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (paszport, prawo jazdy). W przypadku płatności przelewem odbiór lub wysyłka sprzętu jest możliwa dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie. Naprawy odpłatne nie są objęte Gwarancją Ricoh Polska Sp. z o.o.

7. Konserwacje sprzętu, wynikające z jego specyfiki użytkowania, realizowane są odpłatnie przez Opto-Technika Sp. z o.o. na podstawie indywidualnej wyceny. Usługi konserwacyjne nie są objęte Gwarancją Ricoh Polska Sp. z o.o.

8. Opto-Technika Sp. z o.o. zapewnia bezpłatną przesyłkę sprzętu do serwisu oraz przesyłkę zwrotną dostępną po prawidłowym wypełnieniu formularza „Wysyłka sprzętu do naprawy” W takim przypadku sprzęt zostanie odebrany przez kuriera firmy GLS na podstawie uprzednio zdefiniowanego listu przewozowego, którym będzie dysponował kurier. Odbiór przesyłki przez kuriera odbywa się najczęściej w terminie do 2 dni roboczych kalkulowanych od dnia wypełnienia formularza „Wysyłka sprzętu do naprawy”.

9. Sprzęt można również dostarczyć na koszt własny za pośrednictwem poczty bądź dowolnie wybranej firmy kurierskiej, przy czym domyślne jest, że przesyłka zwrotna zostanie zrealizowana (bezpłatnie) firmą kurierską GLS.

10. Sposób przygotowania przesyłki:
- Sprzęt powinien być zapakowany starannie, wraz z akcesoriami, najlepiej w fabrycznym opakowaniu.
- Do przesyłki należy dołączyć dane kontaktowe oraz szczegółowy opis usterki wypełniając przygotowany w tym celu formularz.
- Do przesyłki należy załączyć Kartę Gwarancyjną i kopię dowodu zakupu.
- Jeżeli sprzęt wysyłany jest z "fabrycznymi" akumulatorami lub bateriami, należy zapakować je oddzielnie w taki sposób, aby zabezpieczyć styki przed zwarciem (torebka foliowa, pudełko plastikowe lub kartonowe bez metalowych elementów). Uwaga: Zwarcie styków akumulatora może spowodować pożar!

11. Sposób osobistego dostarczenia sprzętu do Serwisu Opto-Technika Sp. z o.o.
- Sprzęt powinien skompletowany i zapakowany wraz z akcesoriami najlepiej w fabrycznym opakowaniu.
- Do przesyłki należy dołączyć dane kontaktowe oraz szczegółowy opis usterki wypełniając przygotowany w tym celu formularz.
- Do przesyłki należy załączyć Kartę Gwarancyjną i kopię dowodu zakupu.
- Sprzęt należy dostarczyć na adres: Opto-Technika Sp. z o.o. ul. Wolska 69, 01-229 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00 oraz w soboty w godz. 10:00 - 14:00

12. Sprzęt powinien zostać odebrany w terminie do 30 dni od momentu wysłania zawiadomienia o odbiorze, po tym okresie zostaną naliczane koszty składowania w wysokości 20 zł/dobę. W przypadku przekroczenia kwoty 5000 zł za składowanie, zleceniodawca przeniesie prawo własności sprzętu na Opto-Technika Sp. z o.o. natomiast serwis Opto-Technika Sp. z o.o. oraz Ricoh Polska Sp. z o.o. nie będzie zgłaszał roszczeń odnośnie składowania sprzętu od zleceniodawcy.

13. Opłaty dodatkowe:
Klient zostanie obciążony kwotą 50zł jeżeli nie odbierze przesyłki ze sprzętem z serwisu Opto-Technika Sp. z o.o. Standardem dostawy są dwie próby doręczenia przesyłki. Po dwóch nieudanych próbach doręczenia przesyłka ze sprzętem zostaje zwrócona do nadawcy tj. Opto-Technika Sp. z o.o.
Klient zostanie obciążony kwotą 30zł za wysyłkę zwrotną w przypadku, kiedy sprzęt zostanie przesłany bezpodstawnie do serwisu Opto-Technika Sp. z o.o. Za bezpodstawne przesłanie sprzętu do serwisu Opto-Technika Sp. z o.o. uważane będą między innymi roszczenia wynikające z niewłaściwej obsługi sprzętu, braku wiedzy lub nieprawidłowego działania wynikającego ze stosowanych akcesoriów (np. niewłaściwe ogniwa, uszkodzona karta pamięci itp.).

14. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE koniecza jest zgoda na przetważanie danych osobowych w celu świadczenia informacji oraz wykonywania usług związanych z obsługą serwisową sprzętu fotograficznego i video, a w przypadku realizacji wysyłki dodatkowo zgoda na na powierzenie dalej przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań wynikających z Umowy Serwisowej.